НОВАТОН СЕРТИФИЦИРАН ОД FSC™ - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

Последно ажурирано: 20-04-2022

Новатон се здоби со сертификат издаден од FSC™ - Forest Stewardship Council - организација која промовира општествено одговорно, како и еколошки и економски одржливо управување со шумските подрачја ширум светот. Управувањето со шумскиот фонд во согласност со стандардите на FSC™ нуди широки придобивки на локално и глобално ниво од аспект на почист воздух и вода, како и сузбивање на негативните ефекти предизвикани од климатските промени.

Новатон се приклучи на иницијативата и работи во согласност со стандардите промовирани од FSC™.

Погледнете ги нашите FSC™ сертифицирани производи (верзија на англиски јазик):

Group of products for sale as FSC™ certified products:
PRODUCT TYPE
TRADE NAME
MAIN OUTPUT CATEGORY
P 2.1
Copying, Printing, Communication Paper
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 2.3
Wrapping and Packaging Paper
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 2.4
Specialty Paper
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 5.1
Cardboard Packaging
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 5.2
Corrugated Paper Packaging
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 5.3
Sacks and Bags of Paper
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 5.7
Optical Disc Packaging and Covers
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 7.1
Notebooks
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 7.2
Pads
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 7.3
File Folders
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 7.5
Post and Greeting Cards
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 7.6
Envelopes
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 7.8
Adhesive labels
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 8.1
Books
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 8.2
Magazines
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 8.4
Advertising materials
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 8.5
Business cards
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 8.6
Calendars, Diaries and Organizers
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
P 8.7
Toys and Games Made From Paper
FSC Mix
FSC 100%
FSC Recycled
NG-ID02-FSC
Version 2

Превземи .PDF